De belangrijkste documenten van provincie Limburg over de uitbreidingsplannen van Hengelhoef, waar onze organisatie Red Hengelhoef niet mee akkoord gaat en die de basis vormen om bezwaar in te dienen en campagne te voeren, zijn hieronder opgelijst. Het zijn links naar de originele documenten op de site van provincie Limburg:

Besluit Provincieraad voorlopige vaststelling.pdf (2017)

Ontwerp Feitelijke en juridische toestand.pdf (2017)

Ontwerp Grafisch plan.pdf (2017)

Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften.pdf (2017)

Ontwerp Toelichtingsnota.pdf (2017)

PlanMER Figurenbundel.pdf (2017)

PlanMER Goedkeuringsverslag.pdf (2017)

PlanMER Samenvatting.pdf (2017)

PlanMER Tekst en bijlagen.pdf (2017)

Voorgestelde aanpassingen PRUP Hengelhoef (April 2018)