Op 27 oktober 2017 werd het PRUP voorgesteld aan de buurtbewoners. Er was zeer weinig interesse. Toch is het een aantal mensen niet ontgaan welke zware en nefaste gevolgen dit kan hebben voor de buurtbewoners.

Op 17 november 2017 besloot de kerngroep van Red Hengelhoef om op 21 november een algemene infovergadering te beleggen om de inwoners zeer gedetailleerd te informeren. Op deze, in allerijl samengeroepen infovergadering, waren meer dan 170 inwoners aanwezig die hun lidmaatschap bij Red Hengelhoef bevestigden.

Conclusie: er zullen diverse bezwaarschriften aangaande de pijnpunten worden ingediend.

Omdat de gemeente in alle talen zweeg en het PRUP reeds stilzwijgend goedkeurde, is via de oppositie (met dank aan S&D) Hengelhoef op de gemeenteraad beland. De conclusie was duidelijk: “Er is geen probleem – meer dan voldoende adviezen en vergaderingen geweest – en als Red Hengelhoef iets te vertellen heeft, moeten ze dat maar aan ons komen vertellen. We zullen dan zien wat we ermee kunnen doen.”

Desalniettemin heeft de gemeente onder druk van Red Hengelhoef ook een bezwaarschrift (met zowat dezelfde punten) ingediend.

18 april 2018: Beoordeling van de bezwaarschriften / voorgestelde aanpassingen

Over het algemeen zijn wij behoorlijk tevreden met de voorgestelde aanpassingen van het PRUP. Wij zijn zeer blij met de verwijzing dat arbeidsmigranten niet als toeristen aanzien kunnen worden. Hier komen we terug op onze initiële strijd van 2001 waar we steevast stelden dat bewoning door asielzoekers, niet kan in een recreatiegebied.  (in tegenstelling tot wat Vande Lanotte – Spa – voor de rechtbank aanhaalde dat je asielzoekers als toeristen kan aanzien).

Het schrappen van de uitbreiding (Oostappen) Weg naar Zwartberg/ Tulpenstraat, de verruiming van de buffer met duidelijke begroeiing en het toelaten van een talud tot 2m is erg naar ons zin. Er zijn eveneens zeer interessante randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot de mogelijke uitbreidingen.

Toch valt het op dat er geen directe beperking / zicht is op het aantal toegelaten personen en het vage begrip ‘eenheden’ gehandhaafd blijft. Verder betreuren wij ook ten zeerste dat er geen harde bijkomende garanties worden gegeven in verband met het geplande hotel van Twin Properties (Holiday-suites) die het zicht van de beschermde vallei van de Roosterbeek en het kasteel Engelhof zal verstoren wegens niet aangepaste buffering.

Red Hengelhoef verzet zich niet tegen uitbreiding en het ontwikkelen van recreatieve activiteiten. Red Hengelhoef zal de verdere ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig (juridische) maatregelen nemen.

Korte geschiedenis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *