Red Hengelhoef is een officieel erkende vereniging die wordt geleid door een groep professionele mensen.

“De vereniging heeft tot doel het vrijwaren van het leefmilieu en het behouden van een open en of toegankelijk parkgebied voor recreatie van het Domein Hengelhoef en alle activiteiten die daarmee verband kunnen houden. Daarnaast stelt de vereniging zich eveneens tot doel toe te zien op de correcte toepassing van de milieuwetgeving, de ruimtelijke ordening, de gewestplannen, de BPA’s en in het algemeen op het respect voor het leefmilieu en een goede woon- en leefomgeving in de Houthalen-Oost en Genk. De vereniging stelt zich eveneens tot doel om het historisch-, cultureel- en sociaal potentieel te behouden en verder te ontwikkelen.

Meer weten? Stuur ons een emailtje op info@redhengelhoef.be